Henk van Dalen

Henk van Dalen

(10-4-1951)
Beeldend kunstenaar te Dordrecht

Al sinds zijn kindertijd is het „tekenen“ voor Henk van Dalen een belangrijke wijze van uitdrukking. Het is een eerste uiterlijke vorm, als weergave van zijn innerlijke ervaringen, die hij veelal ondergaat tijdens zwerftochten door het Biesbosch-landschap en haar wonderbaarlijke natuur.
Met name de concepten „Vergankelijkheid“, de cyclus van „Leven en Dood“ en de „Cosmische Eénheid van Alles“ zijn al lange tijd als thema van belang in zijn werken terug te vinden.
Vanuit veelzijdig gebruik van materialen en gemengde technieken, worden door van Dalen op het platte vlak of objectmatig, maar ook middels ruimtelijke opstellingen, zijn spiritueel-filosofische overdenkingen tot poëtische verbeeldingen gebracht.
Tussen de jaren 2000 en 2005 ontstonden reeksen nachtfoto’s, die hij speciaal, en zo mogelijk elke maand van het jaar maakte, gedurende „vollemaan-nachten“ in de polders en grienden en langs de rivieren en kreken rondom Dordrecht.

Werk

Atelier